PATRYCJA OSIŃSKA

Ekspert, doradca, trener, praktyk z 15 letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w pracy na stanowiskach menadżerskich w dużych organizacjach sieciowych (Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) oraz w sektorze biznesu. Posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz zarządzania i realizacją projektów wielosektorowych, miękkich, społecznych i badawczo-rozwojowych. Kieruje zespołami badawczo-projektowymi w przedsięwzięciach o budżetach od kilkunastu tysięcy do kilku milionów złotych. Współpracuje z administracją publiczną i samorządową, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie planowania strategicznego, zrównoważonego rozwoju, komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania zmianą społeczno- gospodarczą. Akredytowana trenerka Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2005 prowadzi szkolenia z zakresu procedury aplikowania i opracowywania wniosków dotacyjnych, procesu planowania projektów, zarządzanie organizacją i projektami na etapie wdrażania , rozliczania i monitorowania jego wskaźników. Szkoli z zakresu planowania strategicznego, zrównoważonego rozwoju i zarządzania zmianą. Specjalizuje się w budowaniu team liderów, relacji pracowniczych i komunikacji międzyludzkiej.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (ochrona środowiska, pedagogika) Politechniki Gdańskiej (Podyplomowe Studia Prawno-Menedżerskie) i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Podyplomowe Studia CSR- społeczna odpowiedzialność biznesu).
Erudytka, bibliofilka, malarka.

MARCIN OSIŃSKI

Badacz, analityk, ekspert.
Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania analiz i badań obserwujących zmianę społeczno-gospodarczą. Pracował na stanowiskach kierowniczych w biznesie i niepublicznych uczelniach wyższych. Realizował, rozliczał i promował projekty dofinansowane ze środków EFS. Wdrażał narzędzia do e-learningu i komunikacji społecznej – platformy internetowe.
Współpracuje z administracją publiczną i samorządową, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie planowania strategicznego i zrównoważonego rozwoju.
Jest animatorem i organizatorem imprez o charakterze historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji napoleońskich.
Absolwent Politechniki Gdańskiej (zarządzanie i ekonomia).