Jeżeli planujecie Państwo rozwój swojego jednostki organizacyjnej. Chcecie pracować lepiej skuteczniej i efektywniej. Zależy wam na samorozwoju, zwiększeniu kompetencji i wzroście kultury organizacyjnej zachęcamy do skorzystania z oferty przeprowadzenia szkoleń dedykowanych.

Szkolenia zaplanowane tylko dla Państwa i opracowane na podstawie Państwa indywidualnych potrzeb to unikalny sposób zwiększania wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Korzyści dla klienta:
• pełna indywidualizacja treści szkoleniowych,
• gwarancja programu zajęć dopasowanych do specyfiki danej jednostki,
• forma zajęć dopasowana do potrzeb – warsztaty, wykład, spotkanie problemowe,
• dowolnie wybrany termin, określona liczba godzin, miejsce wskazane przez samego klienta,
• korzystne warunki finansowe.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Szkolenia z zakresu małej przedsiębiorczości:
  • Biznes plan,
  • Podstawy księgowości i rachunkowości,
  • Planowanie strategiczne w firmie,
  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
  • Analiza kosztów i korzyści,
  • Analiza finansowo-ekonomiczna,
  • Studium wykonalności,
  • Komunikacja, budowanie zespołu współpracowników, zarządzanie zespołem,
  • Budowanie dialogu międzysektorowego,
  • Promocja organizacji.
 • Szkolenia z szeroko pojętej organizacji pracy, komunikacji oraz obsługi klienta:
  • Szkolenia z komunikacji i porozumiewania się (integracja),
  • Integracja i współpraca – budowanie zespołu,
  • Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem,
  • Autoprezentacja – skuteczne formy prezentacji,
  • Sztuka bycia asertywnym – jak to osiągnąć w praktyce,
  • Zasady skutecznego komunikowania i porozumiewania się.
 • Szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta:
  • Profesjonalna obsługa klienta,
  • Sztuka prowadzenia prezentacji (spotkania),
  • Obsługa tzw. trudnego klienta.
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich:
  • Szkolenia ogólne obejmujące nową perspektywę finansową 2014-2020,
  • Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań),
  • Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów,
  • Procedury aplikowania, zawieranie umów, raportowanie i ocena projektów,
  • Monitoring, kontrola i audyt projektów,
  • Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • Szkolenia specjalistyczne (rozwój lokalny, pomoc publiczna).
 • Szkolenie z technik profesjonalnej sprzedaży:
  • Efektywne techniki sprzedaży,
  • Intensywny warsztat sprzedaży dla zaawansowanych.
 • Szkolenia z public relations i kreowania wizerunku:
  • Kreowanie wizerunku – public relations w firmie/urzędzie,
  • Szkolenia z negocjacji i dialogu społecznego,
  • Negocjacje – Technika czy postawa?,
  • Intensywny warsztat negocjacji dla zaawansowanych,
  • Dialog społeczny w zakładzie pracy – Rady Pracowników.
 • Szkolenia z coachingu, rozmów oceniających i rozwojowych:
  • Praktyczne aspekty coachingu w firmie/urzędzie,
  • Jak oceniać i prowadzić rozmowy oceniające i rozwojowe.
 • Szkolenia z etyki pracy, zarządzania:
  • Tworzenie kultury organizacyjnej firmy,
  • Kodeks postępowania etycznego w firmie – wartości w firmie,
  • Jak postępować etycznie w działalności zawodowej?
 • Szkolenia branżowe:
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Zamówienia publiczne,
  • Ochrona danych osobowych,
  • Inwentaryzacja w jednostce,
  • Warsztaty z Instrukcji Kancelaryjnej,
  • Archiwum zakładowe krok po kroku.

Przygotujemy dla Państwa każdy rodzaj szkoleń od miękkich koncentrujących się na umiejętnościach interpersonalnych poprzez warsztaty komunikacyjne, szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi, aż po szkolenia branżowe przekazujące specjalistyczną wiedzę z zakresu administracji, prawa i finansów.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji