patrycja.osinska@altraco.pl

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to koncepcją zarządzania firmy, zakładającą etyczne i uczciwe działania tj.: dbałość o otoczenie, środowisko naturalne, łańcuchy dostaw i relacje z interesariuszami. Wierzymy, że dobrze prowadzone działania z zakresu CSR stanowią jeden z ważnych elementów pozwalających firmie budować swój pozytywny wizerunek oraz wyróżniać się na tle konkurencji.
Pomagamy firmom identyfikować relacje z kluczowymi interesariuszami – pracownikami, partnerami biznesowymi, dostawcami, klientami, inwestorami, organizacjami pozarządowymi oraz utrzymywać z nimi dobre relacje oparte na zasadzie partnerstwa i transparentnej kooperacji.
Opracowujemy strategie i projekty CSR zgodne ze specyfiką danej firmy. Kształtujemy wizerunek organizacji i wpływamy na sposób jej postrzegania przez otoczenie biznesowe.


W ramach działalność na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oferujemy usługi:
• opracowanie strategii rozwoju firmy,
• opracowanie strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa,
• przygotowywanie raportów na temat działań firmy w zakresie CSR,
• opracowanie i wdrożenie narzędzi CSR w przedsiębiorstwie,
• opracowanie i wdrażanie kampanii społecznych,
• komunikacja CSR wewnątrz firmy,
• monitorowanie wybranych problemów społecznych i współpraca z ekspertami,
• szkolenia z CSR kadry zarządzającej przedsiębiorstwa,
• organizowanie konferencji, debat i seminariów z zakresu CSR,
• opracowywanie materiałów edukacyjnych z zakresu CSR.