Altra Consulting powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi związane z profesjonalnym doradztwem w zakresie planowania strategicznego, szkoleń i konsultingu.

Opracowujemy dokumenty strategiczne i plany rozwojowe, prowadzimy konsultacje społeczne, tworzymy fora branżowe oraz tworzymy dokumenty rozwojowe dla sektora publicznego i biznesu.


Nasza misja to:
PROFESJONALIZM I KULTURA ORGANIZACYJNA


Obszary działalności:

 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego – kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom.
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP.
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu.
 • Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym.
 • Opracowywanie dokumentów strategicznych, planów i programów rozwojowych charakteryzujących się wysoką jakością i fachowością, indywidualnym charakterem, zgodnością z wytycznymi krajowymi i regionalnymi, kompleksowością i profesjonalnym opracowaniem graficznym.

Altra Consulting to:

 • interdyscyplinarny, wszechstronny i kompetentny zespół o ogromnym potencjale merytorycznym
 • doświadczenie w zakresie usług doradczych, edukacyjnych i projektowych
 • niezawodna jakość usług i rzetelność opracowań
 • indywidualne podejście do potrzeb klienta
 • bezpieczeństwo i rzetelność obsługi klienta
 • realizacja działań od pomysłu przez projekt po jego skuteczne wdrożenie
 • pewność fachowego doradztwa