Jeżeli planujecie Państwo rozwój swojej jednostki w oparciu o fundusze zewnętrzne zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradztwa projektowego. Przygotujemy dla Państwa profesjonalną dokumentacje dla projektów ubiegających się w wsparcie finansowe z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Ponadto, pomożemy Państwu w realizacji , rozliczeniu, monitoringu i ewaluacji tych projektów.

Oferujemy:

• identyfikacja projektów kwalifikujących się do ubiegania się o dofinansowanie,
• opracowanie wniosków aplikacyjnych,
• matryce logiczne, plany promocji projektów, schematy zarządzania, harmonogramy realizacji inwestycji,
• analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne, ryzyka, opcji,
• biznes plany,
• zarządzanie projektami,
• wsparcie współpracy międzysektorowej w projektach partnerskich i publiczno-prywatnych,
• strategie i programy zarządzania inwestycjami i instytucjami.

Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów planowanych do finansowania z programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020:

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa
• Regionalne Programy Operacyjne dla województw
• Program Kreatywna Europa
• Program Horyzont 2020

Jesteśmy przekonani, że jedynie profesjonalnie przygotowane, dysponujące dobrze wyszkoloną kadrą, jednostki samorządowe oraz odpowiednio przygotowani prywatni przedsiębiorcy są w stanie wykorzystać szansę związaną z absorbcją środków europejskich, tworzyć partnerstwa międzysektorowe i wpływać na jakość życia lokalnej społeczności.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji