patrycja.osinska@altraco.pl

Areopag

Nazwa Areopag pochodzi od wzgórza Aresa, miejsca spotkań Rady.

Areopag miał najwyższą władzę sądowniczą i polityczną w starożytnej Grecji. W jego skład wchodzili przedstawiciele arystokracji, filozofowie i myśliciele, tworząc Radę Starszych. W gestii Areopagu leżało prowadzenie polityki oraz ogólnego nadzoru nad sądownictwem i prawami. Rada zajmowała się wymierzaniem kar w sprawach wielkiej wagi państwowej oraz kontrolowała wszelkich urzędników. Strzegła praw, obyczajów i moralności.

Zapraszamy do AREOPAGU SAMORZĄDU